WakeZ - proof of concept pentru un supliment digital ce utilizeaza inteligenta artificiala in influentarea activitatii electrice a creierului in timpul somnului

Aug 15, 2023

DESCRIERE PROIECT

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este realizarea de activităţi de cercetare-dezvoltare cu caracter inovativ de către solicitant, întreprinderea Steepsoft AI SRL, cu scopul de a demonstra funcţionalitatea unui sistem digital bazat pe inteligenţă artificială în domeniul de specializare inteligentă – WakeZ #hackyoursleep.

Prin intermediul telefonului mobil şi al unui ceas inteligent, aplicaţia va monitoriza şi modifica activitatea electrică a creierului în timpul somnului, prin inducerea de stimuli subliminali sub formă de vibraţii, pentru a creşte calitatea somnului. Tehnologia va putea contribui la ameliorarea unor tulburări, cum este apneea în somn sau depresia, cu efecte terapeutice asupra vieţii utilizatorilor. Având în vedere că tratamentele disponibile pe piaţă la ora actuală pentru apneea în somn sunt invazive (intervenţii chirurgicale) sau măşti mecanice de oxigen care pot fi incomod de purtat în timpul somnului, aplicaţia propusă de WakeZ #hackyoursleep are un potenţial ridicat de comercializare şi valorificare economică pentru că nu ar cauza disconfort în timpul utilizării. Prin cresterea suplimentara a maturitatii tehnologice, aplicatia dezvoltata in cadrul acestui proiect poate reprezenta baza unui
terapeutic digital pentru apnee in somn. Deşi nu ar vindeca boala, ar imbunatati calitatea vietii si a somnului pacientilor, intarziind momentul in care acesta devine dependent de masca CPAP.
Activităţile de cercetare-dezvoltare care se vor desfăşura în cadrul proiectului vor conduce la creşterea maturităţii tehnologice de la TR3 la TR5, parcurgându-se deci 2 etape specifice de validare a ipotezelor si testare a modelului conceptual până la finalizarea proiectului.

Obiectivele proiectului

1. Atingerea nivelului de dezvoltare tehnologică TRL5 pentru prototipul de aplicație mobilă și pentru ceas inteligent.
Se vor parcurge două nivele de dezvoltare tehnologică prin activitățile 2 și 3. Se va dezvolta o aplicație mobilă pentru ceasuri inteligente, funcțională și validată în condiții relevante de funcționare.
2. Promovarea aplicației dezvoltate prin proiect în comunitatea științifică și piața de profil.
Se vor disemina rezultatele cercetării prin publicarea unui articol științific într-o revistă de specialitate și prin participarea la minim 2 conferințe științifice / târguri de specialitate, expoziții și alte manifestări de profil, în termen de maximum 15 luni de la semnarea contractului de finanțare.
3. Pregătirea rezultatelor cercetării pentru exploatarea economică ulterioară.
Se va realiza un plan de maturizare tehnologică în cadrul căruia se va identifica cel puțin un caz nou de utilizare a aplicației dezvoltate prin proiect.

Valoarea totală a proiectului

1.243.620,00 LEI

Valoarea finanțării nerambursabile: 930.735,89 lei din care din FEDR 791.125,55 lei

Data începerii proiectului: 15.06.2023
Data finalizării proiectului: 31-12-2023
Codul SMIS: 156149
Contract de finanțare nr. 8092/15.06.2023

Finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 1, Prioritatea de Investiții 1.1, Operatiunea 1.2Autoritatea de Management POR:  Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene
Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României“. Acest disclaimer nu se aplică materialelor produse de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, respectiv Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

inforegio.ro    facebook.com/inforegio.ro

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.